Zobacz obraz źródłowy

Rozporządzenie w sprawie wydłużenia wsparcia dla przedsiębiorców zostało wydane w piątek 26 lutego. Przepisy w życie wyszły z początkiem marca.

Tarcza Antykryzysowa 8.0. Kolejne zwolnienia z ZUS

Tak jak w poprzednich miesiącach, przewidziano cztery formy pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli ze względu na obostrzenia covidowe. Są to:

  • zwolnienie ze składek ZUS
  • postojowe z ZUS
  • dotacja 5 tys. zł z urzędu pracy
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy

Aby otrzymać wsparcie z tarczy antykryzysowej, należy prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną odpowiednim kodem PKD. Musi być to przeważający rodzaj działalności na dzień 30 listopada 2020 roku. Warunkiem jest także spadek przychodów, o co najmniej 40 proc.

Przesunięto też termin złożenia wniosku o wsparcie. Formularz RDZ-B7 można od teraz przekazać do 30 kwietnia. Z kolei dokumenty rozliczeniowe za wnioskowany okres należy złożyć do 31 marca (z wyłączeniem przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów).

Ważne zmiany w tarczy antykryzysowej

Od teraz spadek przychodów można wykazać na jeden z trzech sposobów.

  • w odniesieniu do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego składanie wniosku;
  • w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku bezpośrednio poprzedzającego składanie wniosku;
  • w odniesieniu do września 2020 roku.

Postojowe przysługuje niezależnie od tego, czy wcześniej korzystaliśmy z tej formy pomocy.

Kolejna zmiana dotyczy dotacji w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. Nowe przepisy wprowadzają możliwość dwukrotnego lub nawet trzykrotnego otrzymania dofinansowania. Jest to zależne od prowadzonej działalności, która przeważała 30 listopada.

Dwukrotnie wsparcie mogą otrzymać firmy oznaczone kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z

Natomiast trzykrotnie te oznaczone kodem PKD: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *