Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce odciążyć płatników i przejąć od nich obowiązki ubezpieczeniowe. 

Kluczową zmianą, zapowiedzianą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma być wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. To dzięki niemu Zakład będzie miał możliwość przejęcia na siebie obowiązku comiesięcznego rozliczania składek opłacanych przez płatników. Pracodawcy po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego, nie będą już musieli wypełniać ani wysyłać do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, wszystkie dane zostaną automatycznie pobierane do pliku.

Zmianie ulec mają również dotychczasowe zasady wypłacania świadczeń zasiłkowych, krótkookresowych przez płatników zatrudniających powyżej 20 pracowników. W myśl zmian, jak zdradziła Prezes ZUS w rozmowie z Money.pl ,,ustalimy we współpracy z płatnikiem wielkość należnej składki, postawimy ją do dyspozycji, żeby płatnik (red.) ją zaakceptował, czy też nie i porostu ją na numer rachunku zapłaci”.

Prezes ZUS nie zdradziła szczegółów dotyczących funkcjonowania samego Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. Nie wiemy też, jakie dane płatnik będzie zobowiązany przekazać do ZUS. Wiemy tylko, że ZUS sam wyliczy kwoty należnych składek, dlatego też przypuszczać można, że jedną z kwot, jaką będzie trzeba na bieżąco wykazać i aktualizować w ZUS będą m.in. aktualne kwoty wynagrodzeń pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *