26.11.2020

MF opublikowało rozporządzenie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. 2020 Poz. 2054).

Z uprawnienia tego mogą skorzystać przedsiębiorcy o poniższych PKD:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy, pasażerki, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 56.30.Z – przygotowania i podawanie napojów,
 • 59.12.Z -działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.13.Z -działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 77.39.Z  – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.11.A -działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z -pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A – nauka języków obcych
 • 85.59.B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – działalność muzeów

oraz

 • 47.71.Z  – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z  – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
  na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona
  na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach
 • 56.10.A  – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z  – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z  – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z  – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 86.90.A  – działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D  – działalność paramedyczna
 • 90.01.Z  – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z  – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.11.Z  – działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z  – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z  – pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z  – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A  – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie
  innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B  – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z  – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z  – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Przedłużone terminy upływają  po 6 miesiącach:

 1. 20 maja 2021  – zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego  za październik 2020
 2. 20 czerwca 2021  – zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2020
 3. 20 lipca 2021  – zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego za  grudzień 2020

Rozporządzenie weszło w życie w dniu opublikowania – 19 listopada 2020

Autor: M.Strohschein

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *